Over ons

Geschiedenis

Kapella Vocale, opgericht in 1927 onder de naam Kapelkoor, is een gemengd koor met een lange traditie. Onder leiding van dirigent Ente Bosma is in de jaren negentig de eerste aanzet gegeven tot kwaliteitsverbetering van het koor, en leidde tot het meedoen aan diverse concoursen, waarop goede resultaten werden behaald.

Van maart 2002 – mei 2015 is zijn zoon Roelof Bosma dirigent geweest en onder diens bezielende leiding sloeg het koor een nieuwe weg in. De naam van het koor veranderde in Kapella Vocale. Het repertoire werd aangepast, de traditionele koorkleding afgeschaft en het aantal in eigen beheer georganiseerde – concerten uitgebreid. De koorleden volgen regelmatig stem- of koorscholing, hetgeen bijdraagt aan het behouden en verhogen van het niveau van het koor. Kapella Vocale streeft hoge ambities na en wil een regionaal toonaangevend koor zijn. Aan de concerten werken professionele musici mee. Per 1 september 2015 heeft Kapella Vocale een nieuwe dirigent n.l Edwin Velvis.

De dirigent

Edwin Velvis (Groningen, 1968) maakte kennis met de Engelse koormuziek op een reis naar Cambridge in 1989. Dit was de aanleiding om muziek te gaan studeren en vooral om te gaan zingen.

Al snel raakte hij betrokken bij het Roder Jongenskoor waarbij hij ruim tien jaar als bas heeft gezongen. Ook werkte hij geruime tijd voor de Stichting Koorschool Noord Nederland in Roden. Hiernaast zong hij bij The Gents dat is ontstaan uit een concertreis naar de Verenigde Staten in 1996.

Edwin studeerde Schoolmuziek, zang en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen, waarvoor hij in 1996 slaagde, en bij de SNK te Utrecht. Hij maakt daarnaast nog regelmatig reizen naar Engeland om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de koormuziek. Edwin volgde zanglessen bij o.m. Bouwe Dijkstra en Frans Huyts. In de begin jaren ’90 leidde hij diverse koorprojecten en richtte hij jeugdkoren op. Later verzorgde hij cursussen kinderkoordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (1999, 2000).
Met diverse ensembles behaalde hij prijzen op koorfestivals. Met jeugdensemble Focaliber een eerste prijs in 2003, Met het Cantus Consort een eerste prijs in 2006 en met Northern Voices een eerste prijs in 2013.

Momenteel is hij als dirigent werkzaam bij meerdere koren en koorprojecten, geeft hij zangles en verzorgt hij regelmatig workshops stemvorming bij koren en geeft hij cursussen aan (koor)zangers. Ook organiseert hij culturele reizen. Deze werkzaamheden vormen sinds 2007 samen zijn onderneming VELVISION. Hiernaast is hij als docent muziek verbonden aan het R.O.C. Menso Alting te Groningen. Meer informatie is te vinden op zijn website www.velvision.nl

Kapella Vocale

Kapella Vocale heeft twee concertreizen naar Aken en Brugge gemaakt. In 2007 hebben we in de Dom van Aken meegewerkt aan een mis, waarin we o.a. Notre Père van Maurice Duruflé hebben gezongen. In 2010 ging de reis naar Brugge. Daar hadden we in de Jacobikerk een workshop o.l.v. Ignace Thevelein, kapelmeester van de  St. Salvatorskathedraal . Op zondag mochten we meewerken aan een dienst in de St. Salvatorskathdraal. We hebben daar twee delen uit The Armed Man van Karl Jenkins gezongen.

Op ons programma staan Engelse koorwerken en cantates van o.a. Dietrich Buxtehude, John Henri Maunder en Felix Mendelssohn- Bartholdi. De laatste jaren werd in de lijdenstijd “Olivet to Calvary” van Maunder en de “Markuspassion” van Keiser uitgevoerd  In december 2010 voerden we de “Bethlehemcantate” van Maunder uit. A Festival of Lessons and Carols is zo langzamerhand ook traditie geworden in de kersttijd.

Aan de uitvoering van onze concerten werken professionele musici mee.
Kapella Vocale is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond

Leden

Het koor telt momenteel 41 leden, afkomstig uit geheel Zuidoost Drenthe.

Sopranen
Willemien v/d Bosch,Liesbeth BakkerSmitt,Sien Bergman, Jeannette van der Ende, Geke Hadders, Antje de Jong, Marchien Keen,   Anja van Leeuwen, Thea ter Mul, Julia Rosenbaum, Jane Tewes,  Janny Westhuis, Tineke Zwarts, Diny Zantinge, Ria Boeve.

Alten
Jannie de Boer, Anneke v/d Bosch, Ina Coenraads, Anneke Dijk, Mariëtte Groeneveld,  Els Heine, Geesje Huizinga, Elly de Jong, Elly Jeuring,  Lethy Lamminga,  Rieneke Oldenhuizing, Dien Post, Alie Santing,  Hennie Veltman, Tinie Klip, Ge Salomons.

Tenoren
Jan v/d Bosch, Henk Kroon, Nienke Lantman,Hennie Middel, Jan Nuiver, Wolter Timmer, Lucie Sijpkes.

Bassen
Jan Post, Harrie Pinkster, Herman de Boer.

Dirigent
 Edwin Velvis

Repetitie

De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 19.45 – 22.00 uur in het gebouw achter de Kapelkerk , Kapelstraat 63, 7811 HC, Emmen

Contributie

De contributie bedraagt €19,00 per maand, dit is incl. koffie of thee. Te betalen per kwartaal.
Rekeningnummer Kapella Vocale: NL73RABO 0317 0762 21 t.n.v. Kapella Vocale.

Meedoen?

Bent u een zangliefhebber en spreekt het repertoire van Kapella Vocale u aan?

Dan is de stap naar dit koor een goede keus! Kom gerust eens luisteren op een repetitieavond. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Janny de Boer
IJsvogel 7
7742 PX, Coevorden

T 0524 522890
E hejadeboer@home.nl